Feedback Type Question
Ease of Use Good
Layout and Presentation Good
Content Good
Usefulness Good
How did you hear about this site? Other
Overall Rating 5
Provide e-mail seoalltop@gmail.com
What do you like the most?
Xin chào ban quản trị, tôi có mở công ty nhập khẩu thuốc và thực phẩm chức năng. Tôi có địa chỉ website tại: https://muabanthuoctay.com/ . Và hiện nay tôi có vừa mở cửa hàng chi nhánh. Bây giờ tôi muốn thực hiện việc quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng về các sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng mà chúng tôi đang kinh doanh thì cần đăng ký những thủ tục gì, cụ thể là tôi muốn quảng cáo trên báo, và tivi, các mạng xã hội. Mong nhận được sự phản hồi của ban quản trị. Tôi xin cám ơn!
What do you like the least?
 
If you would like to be contacted please provide e-mail: Yes