Feedback Type Suggestion
Ease of Use Excellent
Layout and Presentation Excellent
Content Good
Usefulness Good
How did you hear about this site? Word of month
Overall Rating 2
Provide e-mail johnmccarles@gmail.com
What do you like the most?
Do đó việc 5 ngày đầu thuyết phục chim làm tổ nơi nhà bạn, sẽ nhanh và dễ dàng hơn là 17 ngày (không có tổ giả). Khi chim đã làm tổ vào tổ giả này, tổ giả sẽ có giá trị rất cao và giá thành sẽ gấp 5 lần, vì tổ giả này có mùi đặc trưng của Yến, nơi mà chim khác đã từng làm tổ. Thật ngược đời khi đồ second hand lại có giá thành hơn đồ mới. Loại tổ giả trong hình này là loại phổ biến và hay được xài cho các nhà Yến.
Xem chi tiết: https://yensaobaoquyen.com/dich-vu/tu-van-xay-nha-yen/quang-binh-19.html
What do you like the least?
nhanh và dễ dàng hơn là 17 ngày (không có tổ giả). Khi chim đã làm tổ vào tổ giả này, tổ giả sẽ có giá trị rất cao và giá thành sẽ gấp 5 lần, vì tổ giả này có mùi đặc trưng của Yến, nơi mà chim khác đã từng làm tổ. Thật ngược đời khi đồ second hand lại có giá thành hơn đồ mới. Loại tổ giả trong hình này là loại phổ biến và hay được xài cho các nhà Yến.
Xem chi tiết: https://yensaobaoquyen.com/dich-vu/tu-van-xay-nha-yen/quang-binh-19.html
If you would like to be contacted please provide e-mail: Yes